Transport og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald – Altid efter gældende regler

Vi transporterer og modtager olie- og kemikalieaffald. Alle vores biler og medarbejdere er ADR certificeres til kørsel med olie, benzin og kemikalier.

Vi tilbyder afhentning og bortskaffelse af flydende affald. De fraktioner som vi ikke selv har mulighed for at behandle på vores egen modtagerstation, bliver leveret til andre godkendte modtagere. Vi har fordelagtige aftaler med flere landsdækkende affaldsbehandlere, og kan derfor tilbyde en fornuftig pris.

Vi bortskaffer:

  • Olie- og kemikalieaffald
  • Brandfarlige væsker
  • Spildevand fra industriprocesser
  • Organiske opløsningsmidler (evt. til regenerering)
  • Malerslam fra oprensning af kabiner og gulve
  • Forurenet jord
  • Opsug fra sandfang og olieudskillere
  • Isoleringsmaterialer
  • Miljøbelastet slam
  • Fedt, okker og meget andet

Vi har vores egen Kap. 5 modtagerstation.

Vi har vores egen miljøkonsulent, John Vester, som altid er klar til at hjælpe og vejlede dig omkring håndtering af flydende affald.

Har du brug for vejledning så ring på 57849040