Dieselpest – hvad er det

Dieselpest er en mikroorganisme/bakterie som lever og formerer sig i skillefladen mellem vand og olie.

Dieselpest kan udvikle sig i dieselolie og i fyringsolie, og opleves typisk ved, at der udfældes affaldsstoffer i bunden af tanken, og mikroorganismerne
sætter sig i filtrene og dyserne, og dermed forårsager motorstop eller filterstop på fyret.

Dieselpest udvikler sig når der er vand til stede i tanken. Hvis olien indeholder bio komponenter, hvor vandet på grund af biotilsætningen blander sig i produktet, kan der udvikles dieselpest.

Vi kan hjælpe dig med at rense dieselolien eller fyringsolien for både vand og dieselpest bakterier, så du ikke behøver at kassere produktet.

Hvis der konstateres dieselpest, skal tanken tømmes og renses indvendigt inden der kommer nyt produkt på tanken.