Effektiv fjernelse af isoleringsmateriale

Vi har fået modificeret vores tørstofsuger således, at vi er i stand til at løse alle typer af opgaver inden for fjernelse af isolering.

Vi kan fjerne stort set alle former for isolering fra lofter, hulmur, krybekælder og i etageadskillelser. Når vi er færdige står du tilbage med et rengjort loftrum el., som du efterfølgende kan renovere eller genisolere.

Fjernelse af isolering

Vi fjerner alle former for isoleringsmaterialer, herunder kan nævnes, papiruld, indskudsler, rockwooll, glasuld, granulat, isoleringsbats, lecakugler og flamingokugler. Vi fjerne ligeledes asbestholdig materiale.

Vi udfører opgaven for privatkunder, erhvervskunder og offentlige myndigheder.

Vores metode med at suge isoleringen med vores tørsuger, kan med stor fordel anvendes, fordi den er hurtig og effektiv.

Ved sugning opnås en hurtig, miljøvenlig og effektiv fjernelse af isoleringsmaterialet. Materialet komprimeres så det fylder mindre, og vi kan have større mængde opsuget materiale på vores bil og i vores containere. Vi har derfor flere effektive timer på stedet, inden der skal ske aflæsning.

Aflæsning skal ske til godkendt modtagerstation. Vi kan hjælpe dig med vejledning om, hvortil det kan ske – også når det gælder asbestholdige materialer.

Fordele ved at fjerne isolering med tørstofsuger

  • Ingen støvgener
  • Behageligere arbejdsmiljø
  • Nemt på svært tilgængelige steder (som lofter, kældre m.v.)
  • Pladsbesparende da affaldet komprimeres
  • Kan med fjerne det opsugede materiale på bilen, af en gang
  • Hurtigt og effektivt

Asbestholdige materialer – vi tænker miljø og sikkerhed

I forbindelse med tørstofsugning og fjernelse af  asbestholdigt isolering, har vi som en ekstra foranstaltning monteret asbestfilter på vores tørsuger efter Arbejdstilsynets gældende regler. Vores medarbejdere har gennemgået sikkerheds kursus ved arbejde med asbestholdige materialer, og kender til reglerne om sikker håndtering af asbestholdige materialer.

Vi foretager fjernelse af isolering på hele Sjælland, Fyn og Lolland Falster.

Pris på fjernelse af isolering

Hvad prisen på fjernelse af isolering er afhænger helt af opgavens omfang, så ring og lad os høre hvad det drejer sig om. På den måde kan vi også hjælpe dig med at få løst opgaven bedst muligt, vejlede dig, og give dig en konkurrencedygtig pris.

Du kan også udfylde vores kontaktformular med en beskrivelse af opgaven, og vi kontakter dig hurtigst muligt. Du finder vores kontaktformular her