Modtagerstation for olie- og kemikalieaffald – vi er kap. 5 godkendt

Vi har vores egen Kap. 5 modtagerstation for olie- og kemikalieaffald. Vi har mulighed for at opbevare det indsamlede olie- og kemikalieaffald i tanke på vores modtagerstation.

Vi har gennem tiden udviklet en proces, som gør det muligt at genanvende ca. 95 % af det indsamlede olieaffald.

Vi har et behandlingsanlæg, som gør det muligt af behandle produkter, som ellers skulle kasseres.

Vi kan behandle følgende:

  • Vi kan fjerne vand og pest fra diesel- og fyringsolie
  • Vi kan fjerne vand og ethanol fra benzin
  • Vi kan fjerne olie fra vand

Vi henter produktet, og har det lageret imens produktet behandles. Efter behandling leveres det rene produkt retur til dig.

Ved tømning af sandfang og olieudskiller sorterer vi også affaldet, så det er minimalt, hvad der skal afleveres til slut deponi.

Hele tiden tænker vi på nye løsninger, så vi belaster miljøet mindst muligt.

Vores Miljøkonsulent, John Vester, har serviceret oliebranchen siden 1988, og har en stor erfaring inden for området, hvilket vores kunder og SVS nyder godt af.