Du kan selv vælge hvem der skal tømme din udskiller

Vi udfører dagligt tømning af sandfang og olieudskillere.

I henhold til Benzinstationsbekendtgørelsen 1254 af 23.11.2019 skal udskilleren tømmes minimum en gang årligt, og visuel kontrolleres hvert halve år, medmindre den er udstyret med alarm og niveaumåler – så er det kontrol hvert 5 år.

Vi oplever dog, at i takt med de skærpede miljøkrav en stigning af påbud om hyppigere tømninger fra myndighedernes side, herunder også tæthedstest af olieudskiller.

Vi bundtømmer altid udskilleren, hvorefter den spules og genfyldes med rent vand. Det opsugede slam og sand bliver kørt til deponi på vores godkendte modtagestation, og der udstedes dokumentation på vi har tømt og rengjort udskilleren.

Vidste du, at der ikke er et krav om, at være med i den kommune tømningsordning. Det står dig frit for at vælge den samarbejdspartner du ønsker til tømning af dine sandfang og olieudskillere.

Vi sørger naturligvis for en fritagelsesattest hos kommunen, hvis du ønsker at lave en serviceaftale med os.

Vi tømmer sandfang og olieudskillere for bl.a.:

  • Kommuner
  • Forsyninger
  • Olieselskaber og Benzinstationer
  • Boligforeninger
  • Autoværksteder
  • Vaskepladser
  • Busselskaber & Vognmænd
  • Maskinudlejning
  • Produktions- og smedevirksomheder
  • Entreprenører

Affald i forbindelse med tømning og rengøring af sandfang og olieudskillere modtages og behandlers på vores egen kap. 5 godkendte modtagerstation. Du sparer transport til ekstern godkendt behandlingssted, og vi kan tilbyde dig en  konkurrencedygtig destruktionspris pr. m3/ ton affald.

Vores biler kører dagligt over hele Sjælland, Vestsjælland samt i lokalområderne Sorø, Slagelse, Skælskør, Korsør, Næsted, Ringsted, Haslev og Køge.

Hvad prisen for tømning og rengøring af sandfang og olieudskillere er afhænger helt af opgavens omfang. Vi har faste priser på tømning af rensning af sandfang og olieudskillere, afhængig af størrelsen, så ring til os, for at høre hvad din pris er.

Du kan også udfylde vores kontaktformular med en beskrivelse af opgaven, og vi kontakter dig hurtigst muligt. Du finder vores kontaktformular her