Slamafvanding af alle typer slam – en økonomisk og optimal løsning

SVS har mange års erfaringer indenfor afvanding af slam. Vi afvander alle typer slam, og gøre det med vores mobile slamafvandere.

Skal du have afvandet slam er vi en oplagt samarbejdspartner, hvis du søger et seriøst og professionelt firma til at løse din opgave.

Vi tilbyder mobil slamafvanding af

  • Industrielt spildevandsslam
  • Kommunalt og privat spildevandsslam
  • Papirmasse m.m.
  • Sand og jord
  • Slam fra sø- og kanaloprensning
  • Som aflastning ved overbelastede rensningsanlæg

Fordele ved slamvanding

Fordelen ved slamvanding er, at vandet ledes retur til anlægget og affaldsmængden minimeres. På den måde spares der transport af slammet, og derved mindsker brændstofforbruget til stor gavn for miljøet.

Overvejer du slamafvanding kommer vi gerne forbi og kigger på opgaven, så du får den bedste løsning. Vi har igennem vores mange års erfaring med slamafvanding, altid et bud på hvilken løsning, som passer bedst hos dig.