Søoprensning – økonomisk bedste løsning

Søoprensning er et af SVS specialer, og vi har siden 1992 udviklet SVS MUDCAT konceptet til oprensning af søer, damme, åre m.m. Vi udfører oprensning af søer og damme for private kunder, erhvervskunder og offentlige myndigheder.

Oprensningen med MUDCAT er en yderst miljøvenlig og skånsom oprensningsmetode, uden at vi fjerner vandspejlet. Med MUDCAT’en pumpes slammet direkte til vores mobile containere, hvorfra slamafvandere opsuger slammet til videre forarbejdning.

Vi har stor erfaring med sø oprensning og kører over hele Sjælland samt i lokalområderne, Sorø, Skælskør, Korsør, Slagelse, Ringsted, Næstved m.v.

Vi bruger MUDCAT i forbindelse med oprensning af:

 • Ringkanaler
 • Småsøer
 • Damme
 • Bassiner
 • Reservoirer
 • Anlægs-søer
 • Branddamme
 • Gadekær
 • Laguner
 • Moser
 • Åer
 • Afløb
 • Vandløb
 • Vandhuller
 • Voldgrave m.v.

Med vores MUDCAT er det muligt at fjerne sand og sediment fra ringkanaler og andre aktiver i slamanlæg.

Oprensning udføres uden at sænke vandspejlet, og udføres altid med stort hensyn til naturen.

Der er flere fordele ved denne metode

 • Skånsom for miljøet
 • Hurtig og effektivt
 • Bedre vandkvalitet
 • Søens oprindelige volumen bibeholdes
 • Ingen lugte gener under oprensning
 • Ingen behov for reetablering

Ingen oprensningsopgaver er ens, og derfor besigtiger vi gerne opgaven for at give dig den bedste løsning af opgaven, og efterfølgende kan komme med et prisoverslag.

Du er kan også udfylde vores kontaktformular med beskrivelse af opgaven, hvorefter vi kontakter dig. Den finder vores kontaktformular her.