Er det en god ide at få testet olie- og benzinudskillere

Ja, det er en god ide fordi det afslører om der er revner, forskudte samlinger eller andre fejl, som gør at din udskiller ikke virker efter hensigten.

Vi har testet mange olie- og benzinudskillere og har stor ekspertise indenfor dette område. Vi oplever, i takt med de skærpede miljøkrav, en stigning af påbud om tæthedstest fra myndighedernes side.

Tæthedstesten afslører revner, forskudte samlinger og andre fejl, som kan give anledning til udsivning af benzin og olie og forårsage en forurening.  Vi tester mange olie- og benzinudskiller, og opdager jævnligt at de er utætte.

Er udskilleren utæt er der mulighed for, at få den renoveret, og det kan vi også hjælp dig med.

Testen foretages efter DS 455’s retningslinjer. Testens varighed tager 4-5 timer og gøres til en fast pris.

Udover at det er en god ide at få din tæthedstestet din udskiller, skal du huske at udskilleren skal tømmes og visuel kontrolleres en gang årligt, hvis den ikke er monteret med niveaualarm

Efter endt test udleveres resultatet af testen.

Affald i form af sand og slam fra olieudskilleren taget vi med til destruktion på vores egen kap. 5 godkendte modtagerstation.

Prisen for tæthedstest afhænger af størrelsen på din udskiller. Vi tæthedstester til en fast pris, så ring til os for at høre hvad prisen er for din udskiller. Pris pr. m3 og ton for affald til destruktion oplyses ved henvendelse.

Du kan også udfylde vores kontaktformular med oplysning om udskillerens størrelse, og vi kontakter dig hurtigst muligt. Du finder vores kontaktformular her