Har du en tank med olie, benzin eller kemikalier, og ved du at tanken skal inspiceres

SVS har stor erfaring inden for inspektion af tank, og vi kører dagligt for olieselskaberne i hele landet.

Vi udfører tankinspektion af over- og underjordiske tanke fra 6.000 liter til 200.000 liter.

Er din tank ældre end 20 år, skal den inspiceres hvert 10 år. Ved inspektion foretages en rensning af tanken samt der laves en visuel kontrol af tankens tilstand. Efterfølgende foretages der en godstykkelsesmåling med ultralyd. Viser det sig, at der er større eller mindre tæringer, eller huller i Epoxy belægningen, kan det i mange tilfælde afhjælpes med montering af anodekæder. Efter inspektion af tanken laves der en tæthedstest af tanken.

Vi udarbejder en inspektionsrapport til dig, som er din dokumentation til Miljømyndigheden.

Det produkt du har i tanken suges over på vores rene tankvogn mens vi inspicerer tanken, og leveres retur i tanken når vi er færdige.

Vi tilbyder en totalløsning, og har du brug for smed, opgravning og efterfølgende reetablering, hjælper vi gerne med det.

Tankinspektionen laves iht. Olietankbekendtgørelsen 1257 af 27.11.2019 bilag 8.

Olie- eller benzin rester som vi suger op i forbindelse med inspektionen, tager vi med til vores egen godkendte modtagerstation

Vores biler er udrustet med alt inden for sikkerhedsudstyr, friskluftsforsyning, og alle vores medarbejder har alt de nødvendige værnemidler, som skal til for at går ned i tankene.

Prisen på tankinspektion udføres til en fast pris, og prisen afhænger af tankens størrelse. Ring til os for at høre, hvad din pris er.

Du kan også udfylde vores kontaktformular med en beskrivelse af opgaven, og vi kontakter dig hurtigst muligt. Du finder vores kontaktformular her

Har du en tank under 6.000 liter, som skal sløjfes eller afblændes så læs her