Vores moderne tørstofsuger med højtip – hjælper os med at løse mange spændende opgaver

Tørstofsugning er en helt fantastisk metode, til at opsuge tunge og besværlige materialer. Vores tørstofsuger er udstyret med en så kraftig pumpe, at den giver en sugeevne der er 6 gange større end en almindelig slamsuger. Den har en enorm blæsekapacitet, hvilket gør os i stand til at flytte store mængder tørre og våde materialer, samt flydende produkter over større afstande.

For suge opgaver i højden og dybden, er tørstofsugeren udstyret med en hydraulisk svingarm, der kan udskydes og forlænges op til 20 meter i fast rør, hvilket gør den ideel til opgaver med fjernelse af isolering og lerindskud m.m. fra bygninger hvor man skal op i højden.

Blæsning med tørsuger

Tørstofsugeren er desuden i stand til blæsning af sten, og andre materialer, samt sandfyldning og stenfyldning af jordtanke m.m.

Tørsugeren i kombination med air-Digging, kan også være den rette løsning til skånsomt at fjerne materiale omkring følsomme emner såsom kloak- / gasledninger, samt rodnet på træer eller lignende.

Nemt at aflæsse med højtip

Højtippet på vores tørsuger giver mulighed for at aflæsse det opsugede materiale direkte i container eller bigbags på stedet, hvilket giver en effektiv udnyttelse af tidsforbruget i forbindelse med en opgave.

Vi tager naturligvis også det opsugede med til affaldsbehandling hos miljøgodkendt samarbejdspartner.

Som supplement til tørsugeren har vi fået ombygget et par containere til ”sugecontainere”, så vi kan suge direkte ind i disse, og derved opnår 3 gange så meget plads til det opsugede materiale, inden vi skal bruge tid på køre til deponi og læsse af.

Professionel og hurtig tørstofsugning

Metoden kan f.eks. anvendes indenfor:

Industri- og byggesektoren, raffinaderier, olieindustri, kraftvarmeværker, biogasanlæg, korn og foderstof, tankanlæg, renseanlæg, skibe, havne anlæg, silosystemer m.v.

Hvilke materialer kan flyttes med tørstofsugning?

Nedenstående blot nogle af de materialer vi er i stand til at flytte med vores tørsuger:

Cement, sand, grus, sten, jord, skærver, leca, beton, indskudsler, gips, kalk, kul, aske, glødeskaller, rustskaller, flis, spåner, løse belægninger, isoleringsmaterialer, asbestholdige materialer, reaktor- og katalysatormasse, olie, olieslam, slam, kunstgødning, flydende eller tør gødning, sukker, mel, salt, korn, foder og meget mere.

Se hvordan vores tørstofsuger virker!

Vi kører på hele Sjælland, Lolland Falster, Fyn samt Jylland.

Hvad prisen er på tørstofsugning afhænger helt af opgavens omfang. Ring og lad os høre, hvad det drejer sig om, og vi kan vejlede dig.

Du kan også udfylde vores kontaktformular med en beskrivelse af opgaven, og vi kontakter dig hurtigst muligt. Du finder vores kontaktformular her