Effektiv fjernelse af sand og slam i bassiner, ringkanaler og koncentreringstanke

SVS har stor erfaring i at fjerne sand og slam effektivt i bassiner, ringkanaler og koncentreringstanke.

Renseanlægget kan køre på næsten optimal ydelse under selve oprensningen. Oprensningen varer gerne et par dage, og er en økonomisk god løsning – uanset årstiden.

Sand og slam suges op og ledes ind over en ristecontainer, hvor sandet sorteres fra. Slammet kan enten ledes tilbage i anlægget eller mobilafvandes på stedet.

Vi tilbyder mobil slamafvanding af

 • Industrielt spildevandsslam
 • Kommunalt og privat spildevandsslam
 • Papirmasse mm.
 • Sand og jord
 • Slam fra sø- og kanaloprensning
 • Som aflastning ved overbelastet rensningsanlæg

Med denne teknik reducerer vi volumen af slammet, og derved spare transport og herved mindske brændstofforbruget – til stor gavn for miljøet. Slamafvanding er en yderst økonomisk og optimal løsning.

Fordele ved fjernelse af sand og slam:

 • Større/oprindelig kapacitet i anlægget
 • Bedre rensning
 • Mindre energi
 • Bedre udledningskrav
 • Bedre og renere miljø
 • Hurtig oprensning
 • Mulighed for efterfølgende inspektion af beton, omrører, belufter mm.

Vi har hjulpet mange rensningsanlæg igennem årene, og har derfor stor erfaring indenfor oprensning, men da opgaverne varierer fra anlæg til anlæg, vil vi gerne besigtige opgaven, så vi kan tilbyde den bedste og mest effektive løsning af opgaven. Vores MUDCAT  kan i nogen tilfælde være en fordele af anvende.