SVS tømmer og renser alle typer af tanke – og har stor ekspertise. Vi kører når du har problemet

SVS har mange års erfaring med tanktømning og tankrensning – det gælder tanke som indeholder lige fra heavy fuel til drikkevand.

Vi garanterer erfarne og løsningsorienterede medarbejder så opgaven løses uden problemer og til tiden.

Vores biler er udstyret med alt indenfor sikkerhedsudstyr, friskluftudstyr og gasdetektor, så tømning og rensning sker forsvarligt. Vores medarbejdere er udstyret med alle de værnemidler og alt det sikkerhedsudstyr, som regler om tankrensning påkræver.

Har du vand eller dieselpest i din tank, har vi mulighed for at behandle produktet, så det kan genbruges.

Vi har tankvogne med som bruges, hvis der er behov for at lagre produktet, mens vi renser din tank. Efter tankrensning læsset produktet retur i din rene tank.

Vi kan ligeledes flytte produktet til en anden tank, eller til en anden adresse.

Vi tømmer og renser alle typer af tanke

 • Tanke på tanklagre
 • Raffinaderitanke
 • Olie- og benzintank
 • Heavy fueltanke
 • Tanke til inspektion
 • Tanke ved produktskifte
 • Tanke som skal nedlægges
 • Tankbiler og skibstanke
 • Kemikalietanke
 • Rådnetanke på rensningsanlæg
 • Vandtanke
 • Malingstanke
 • Drikkevandsbrønde

Vi hjælper også med rensning af olieudskiller

Prisen for tankrensning afhænger af tankens størrelse, samt hvilket produkt du har på tanken. Ring til os for at høre, hvad prisen er for tankrensningen er for din tank.

Du kan også udfylde vores kontaktformular med en beskrivelse af opgaven, og vi kontakter dig hurtigst muligt. Du finder vores kontaktformular her